Pár gondolat a meseterápiáról

2017.09.25 11:58

MESETERÁPIA

 

A mese az egykor a felnőttek műfaja volt. Minden felnőtt őrzi magában annak az archaikus emlékét, hogy valamikor régen az emberek a meséken és a történeteken keresztül tanultak meg az életben eligazodni. A népmesék azt állítják, hogy mindazt, ami a világban vagy bennünk rosszul működik, meg lehet változtatni. A mese képes megszüntetni a problémákból keletkező káoszt, és a helyére állítani egyfajta teljességet. 

 

A mesék legfontosabb szervezőeleme a REND – a meseterápia pontosan erre épül. A mese olyan történet, amelyben mindenért meg kell dolgozni, semmi sem magától szép és jó, semmi sem magától működik rendben. A hős épp azért jár be egy utat, hogy széppé, jóvá, működővé tegye maga körül mindazt, ami rendetlen.

 

mesék képesek gyógyítani? Igen, sebeket gyógyítanak, átlendítenek nehéz helyzeteken, mert nem egy olyan világot mutatnak be, ahol minden rendben van, hanem egy olyat, ahol mindent rendbe lehet hozni, ha mindent megteszünk érte, a rendelkezésünkre álló eszközökkel.

 

A meseterápia mindazok számára lehetőséget nyújt önmaguk megtalálására és rendezésére, akik életük bármely szakaszában krízishelyzetbe kerültek: veszteségek, gyász, válás, magány, átmeneti vagy tartós egyensúlyvesztések esetén, párkapcsolati problémákban - pl. beteljesületlen szerelem, elhagyás és elhagyattatás, elengedni nem tudás, kapcsolaton belüli rivalizáció -, valamint kommunikációs nehézségekben és a szorongások oldásában. A terápiás helyzetek is ugyanilyen sokszínűek.

 

 A meseterápiát akkor szoktuk használni, amikor valami törés következik be a kliens életében – aki lehet gyerek, lehet felnőtt, idős ember, kamasz, asszony, érett férfi. Történik vele valami az élete során. S ahogy ezt mondani szoktuk a meseterápiában – kővé változik. Nem tud tovább menni az útján, úgy érzi, hogy megáll körülötte az élet, a világ. Akkor szoktunk egy olyan mesét keresni, aminek a segítségével újra aktívvá tudja magát tenni, megtanulhatja azt, mit tegyen egy ilyen helyzetben, amikor nem működnek a dolgok, amikor hirtelen minden összeomlik vagy úgy érzi, rosszul döntött, és annak következményeivel kell küzdeni.


A mese lélektani hatása : megnyugvás, középpontba rendeződés, feszültség- és szorongásoldás és tudásközvetítő funkciója mellett a mesék alkalmasak egy közösség létrehozására, formálására és megtartására is.

Ráadásul a mesék nagy előnye, hogy észrevétlenül tanítanak, azaz akadálytalanul juttatják az információkat a megfelelő helyekre. Ha mindezeket figyelembe vesszük, egyértelművé válik, hogy olyan preventív eszköz van a birtokunkban, amely rengeteg kapcsolódási zavart képes megelőzni, mégpedig úgy, hogy didaktikus eszközök és szándékok nélkül segíti és fejleszti például az olvasási készséget és a szövegértési képességet, önálló tanulás képességét, érzelmi intelligenciát, képzeletet és a fantáziát, belső és külső világokban való eligazodást,  erkölcsi értékrend megszilárdítását,  női és férfi szerepek tisztázását, élet és halál kérdéseivel való bátor szembenézést.

 

Személyiségfejlesztő céllal egyes személyiségvonások, tanulási képességek, gondolkodás fejlesztése, érzelmi élet gazdagítása, érzelmek kifejezésének fejlesztése, életkori változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás,   életkori szakaszokon való átkelés segítése, csoportban való kooperativitás erősítése, egy-egy probléma kezelése (például kirekesztés, csúfolódás, stb).

 

A mesefoglalkozás általánosan hozzájárul a szókincs bővítéséhez, a belső képekben való látásmód megőrzéséhez,                 az önkifejezés fejlődéséhez, szélesebb világszemlélet kialakulásához.

Megelőzhetőek az önértékelési zavarok, a tanulási nehézségek, koncentrációs nehézségek, figyelemzavar.

 A képalkotó képesség, a belső képekben látás feltétele a tanulási képességek kialakulásának, fejlesztésének. A képzelet aktív mozgásban tartása a tanulásban elért eredmények fejlődéséhez, valamint a fiatalkori pályaválasztáshoz, felnőttkori életkoncepció kialakításához is hozzájárul.

 

Fejlesztő pedagógiában alkalmazható az akusztikus figyelem, szövegértés ,a kreatív foglalkozás keretében fejlődik a szem-kéz koordináció, finommotorika, kreativitás, a kiscsoportos folyamatok elősegítik a beilleszkedési képesség fejlődését,                 késleltetést, a kivárást,                 empátiás készség alakulását.

Ugyanakkor a mesék kiválasztásakor fontos szempont a              leválás, önállósodás, az útnak indulás megtámogatása, az önbizalom, a bátorság erősítése

 

                                                                                                                             Balassi Erika

                                                                                                                             gyógypedagógus

 

 

Intézményünkben működnek meseterápiás csoportok. A Boldizsár Ildikó által kidolgozott alkotó-fejlesztő meseterápia módszerét alkalmazzuk. Egy-egy kurzus 10 hétig tart, heti 1 foglalkozást tartunk.

https://4.bp.blogspot.com/-WHn0ErV1TQM/UUoJbJ0rHKI/AAAAAAAAIwU/A8pPsJP1JXs/s1600/mese1.jpg

A 2017/18-as tanévben induló csoportjaink:

kedd 11-11 45 fő profil: beszédfejlesztés, mozgásfejlesztés, feszültségoldás, óvodásoknak

                                               vezeti: Balassi Erika gyógypedagógus

szerda 15-1545  fő profil: személyiség harmonizálás, 6-7 éveseknek

                                               vezeti: Balassi Erika gyógypedagógus és Dengyel Kinga pszichológus

/A szeptemberben induló csoport betelt. Következő kurzus előre láthatólag 2018 januárjában indul. /

 

Igény esetén egyéb korosztályoknak is indítunk csoportokat.