Esetmegbeszélő csoport alsós tanítóknak

2016.10.10 20:14

Intervíziós esetmegbeszélő csoport alsó tagozatos tanítók részére

Evelin visszahúzódó, zárkózott kislány, legtöbbször csak csendben üldögél. Ha megszólítják, megriad, néha sírva is fakad. A tanulmányi eredménye is gyenge, egyik kudarc éri a másik után, sok segítséggel is alig halad.

Zsombi anyukája mindennapos vendég az iskolában. Jön, kérdez, nyomul, kifogásol. A kritikát viszont nem tűri, ha a gyermekéről van szó. Hogy micsoda? Az ő fia? Hogy nem volt kész a leckéje? Lökdösődött? Gyengén sikerült a felmérője? Nem létezik! Ez csak a „rosszgyerek” padtársa, a tanító alkalmatlansága, az időjárási front káros hatása számlájára írható.

Zsófi az utóbbi időben megváltozott. A jól tanuló, szófogadó kislány néha teljesen kifordul magából, hisztizik, társaival agresszív, figyelmetlen, az eredményei romlanak. Egy másik szülő mesélte, hogy Zsófi szülei válnak.

Patrik nem figyel. Magában dünnyög, motyorászik. Ha rászólnak, lehajtja a fejét és senkinek nem néz a szemébe. A szünetben egyedül játszik, pakolászik, rendezkedik maga körül. Matekból viszont egészen kiváló, de csak írásban, ha kérdezik, csak néz ki az ablakon.

Timike mostanában rosszul tűri a feszült helyzeteket. Felelésnél, dolgozatnál, a lecke számonkérésénél izeg-mozog, a kis fenekét a padhoz dörgöli, néha a bugyijába nyúlkál. Anyuka nem reagál a megkeresésekre, fogadóórára, szülőire sem jön el. A kislány négyszemközt elmeséli, hogy új nevelőpapája van.

Nehéz gyerekek, nehéz szülők, nehéz helyzetek. A fentiekhez hasonló, vagy még súlyosabb szituációk egyre gyakrabban fordulnak elő az iskolában. A pedagógiai eszköztár, a tapasztalat és az empátia sokszor segítségére van a pedagógusnak a helyzet tisztázásában és feloldásában, beavatkozásával továbbsegíti a gyermeket, feloldja a fejlődés gátjait.

Néha azonban semmi nem segít, megakadunk, tehetetlennek érezzük magunkat. Ezeknek a helyzeteknek a megoldásában szeretnénk segítséget nyújtani.

A Pedagógiai Szakszolgálat intervíziós esetmegbeszélő csoportot indít alsó tagozatos tanítók részére, pszichológus vezetésével. A csoportülések kéthetente szerdánként, 16 órakor kezdődnek a Szakszolgálatban, másfél órás időtartamban. Az első alkalom 2016. október 26.-án lesz.

A módszerről: Az intervízió kollegiális szupervízió és támasznyújtás, amelynek célja a résztvevők szakmai felkészültségének elmélyítése.  A közmegegyezésen és kölcsönösségen alapuló csoportos, rendszeres találkozások során, szakmai titoktartás mellett, megbeszélhetők a nehezebb esetek. Az intervízió, más néven egyenrangú szupervízió, olyan munkamód, amely a résztvevők segítségével járul hozzá a szakmai tudás fejlesztéséhez. Olyan tanulási módszerről van szó, amely egy vezető által irányított, egyenlő státuszúakból álló csoportban történik, és vagy a csoporttagok személyes működésének fejlesztésére, vagy a munka hatékonyságának javítására fókuszál. A nehezebb esetek megoldásában nyújtott szakmai segítségnyújtás mellett hozzájárul a résztvevők személyes mentálhigiénéjének megóvásához, a burn out prevencióhoz, a szakmai együttműködés és együttgondolkodás fejlesztéséhez.

Cím: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. ker. Tagintézménye, 1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 10-12.

Telefon: 278-0124

E-mail: info.21@fpsz.net

Honlap: psz21.webnode.hu

A csoportot vezeti és további információt nyújt: Schmalcz Katalin klinikai és tanácsadó szakpszichológus