Alapfeladataink

·         szakértői bizottsági tevékenység,

·         nevelési tanácsadás,

·         gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,

·         fejlesztő nevelés,

·         logopédiai ellátás,

·         konduktív pedagógiai ellátás,

·         gyógytestnevelés,

·         iskola-, és óvodapszichológiai ellátás koordinálása,

·         kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának koordinálása.

 

Ezek tartalmáról a Szolgáltatásaink menüpont alatt olvashat bővebben.


Az intézményről

Múltunk

Intézményünk a 70-es évek vége óta látja el a pedagógiai munkát segítő tevékenységét Budapest XXI.-ik kerületében, Csepelen. Az évek során Nevelési Tanácsadóként működő intézmény egy-egy időszakban sajátos feladatköröket is ellátott: pl. fogyatékos gyermekek pályaválasztási vizsgálata és az ezzel kapcsolatos tanácsadás, illetve családgondozási feladatok. 1989–ben kezdődött az intézménypszichológiai hálózat kiépítése a szakszolgálati ellátás keretein belül, a kétezres évek közepétől a kerület valamennyi óvodájában és általános iskolájában dolgozott a nevtan kötelékébe tartozó intézménypszichológus. Kialakult az iskolákban a fejlesztőpedagógiai kihelyezett rendelések rendszere is, amelyben az intézmény fejlesztőpedagógusai óraszámuk bizonyos hányadát iskolai színtéren folytatott pedagógiai-gyógypedagógiai foglalkoztatással töltik.

A Nevelési Tanácsadó belső tevékenysége főleg a 3-18 éves korú gyermekek vizsgálatára, pszichológiai és pedagógiai-gyógypedagógiai gondozására terjedt ki. Az 1993. évi Közoktatási Törvény módosításai nyomán diagnosztikai feladataink egyre árnyaltabbá, pontosabbá váltak, sőt a nevelési tanácsadó feladatköre is bővült (pl. a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának segítése, valamint a BTM-es gyermekek, tanulók ellátásának biztosítása).

Intézményünk tehát hagyományosan a pedagógia szakszolgálati feladatkörök közül három alapfeladatot látott el: óvoda- és iskolapszichológiai hálózatot működtetett; ellátta a 3-18 éves korú gyermekek pszichológiai gondozását, pedagógiai fejlesztését (nevelési tanácsadás); valamint elvégezte a beilleszkedési – tanulási – magatartási nehézséggel küzdő (vagy ennek gyanújával beküldött) gyermekek, tanulók diagnosztikai vizsgálatát, illetve a tanköteles korú gyermekek iskolakezdéshez szükséges vizsgálatát.

A 2011. év végén megjelenő CXC. törvény a nemzeti köznevelésről gyökeres változásokat hozott szervezetünk életében. A korábban önkormányzati fenntartású szolgálatunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történő beolvadással állami fenntartásba került.

 

Jelenünk

A pedagógiai szakszolgálati intézmény tankerületi szintjének teljes mértékű átalakítása a törvény értelmében a szakszolgálati feladatok összevont, integrált működtetése irányában történt. Az újonnan felállt tankerületi szakszolgálati tagintézmény, a volt Nevelési Tanácsadó bázisán kialakítva, a nevelés-oktatás folyamatát kilenc alapfeladat ellátásával hívatott segíteni, ezek:

·         szakértői bizottsági tevékenység,

·         nevelési tanácsadás,

·         gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,

·         fejlesztő nevelés,

·         logopédiai ellátás,

·         konduktív pedagógiai ellátás,

·         gyógytestnevelés,

·         iskola-, és óvodapszichológiai ellátás koordinálása,

·         kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának koordinálása.

Az első két alapfeladatot az átalakulást megelőzően is intézményünk látta el, a logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés is magas szinten megvalósult szolgáltatás volt kerületünkben, de új tevékenységek is a palettánkra kerültek.

A feladatbővülésnek megfelelően tagintézményünk kötelékébe kerültek a korábban is a kerületben dolgozó logopédusok és gyógytestnevelők. Konduktorokkal, valamint intézménypszichológiai és tehetséggondozó koordinátorral bővült a személyi állományunk. Az eddig szakszolgálati keretek között dolgozó intézménypszichológusok szervezetileg az óvodákhoz, iskolákhoz kerültek.

Jelenleg szolgálatunknál három, egymástól tevékenység és szakterület tekintetében határozottan elkülönülő munkacsoport dolgozik: pszichológiai munkacsoport (pszichológusok, óvoda- és iskolapszichológiai koordinátor, tehetséggondozó koordinátor), pedagógiai-gyógypedagógiai munkacsoport (fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, konduktorok, gyógytestnevelők), logopédiai munkacsoport (logopédusok). Több mint harminc, magasan kvalifikált szakember dolgozik a csepeli gyermekek minél színvonalasabb ellátása érdekében.

A stábot két adminisztrátor, egy gyógypedagógiai asszisztens és egy részmunkaidőben dolgozó, nyugdíjas gyermekpszichiáter egészíti ki. A tagintézmény-vezető gyógypedagógus, helyettese pszichológus.Elérhetőség

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. ker. Tagintézménye

1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 10-12.

T.: 278-0124 Fax: 278-0125